Comunicat

În ședința sa din data de 18.06.2022 Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Iași Sud-Vest a hotărât, sub rezerva aprobării de către MADR-DGDR AM-PNDR, actualizarea Anexei 4 – Planul financiar din SDL cu sumele provenite din fondurile de Tranziție (FEADR și EURI) după cum urmează:

 • Suma de 411.383,42 din fonduri FEADR – Tranziție se distribuie astfel:
  • 305.160,74 euro la sub-măsura 19.2
  • 106.222,74 euro la sub-măsura 19.4 – „Cheltuieli de funcționare și animare”
 • 119.995,72 euro din fonduri EURI se distribuie astfel:
  • 119.995,72 euro la sub-măsura 19.2

Alocarea din FEADR-Tranziție de 305.160,74 euro direcționată la sub-măsura 19.2 se distribuie astfel:

 • 140.000,00 euro la Prioritatea 1 „Reducerea decalajelor rural-urban”, Măsura 7 – „Sprijin pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii”
 • 165.160,74 euro la Prioritatea 2 „Promovarea de metode și tehnici de eficientizarea a activităților exploatațiilor agricole”, Măsura 1 – „Sprijin pentru exploatații agricole”

Alocarea din fonduri EURI de 119.995,72 euro direcționată la sub-măsura 19.2 se distribuie astfel:

 • 119.995,72 euro la Prioritatea 3 „Stimularea activităților non-agricole”, Măsura 3 – „Sprijin pentru afaceri non-agricole”

Share via email