Rapoarte de selecție finale


Comitetul de Selecție pentru Grupul de Acţiune Locală Iași Sud-Vest este compus din 7 membri: 5 membri sunt din partea partenerilor economici și sociali și 2 din partea instituțiilor/autorităților publice.  Aceste persoane nu pot fi în acelaşi timp şi membri în Consiliul Director.

Pentru selecția proiectelor se va aplica regula „dublului cvorum”.  Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al AMPNDR la nivel județean.


Share via email